Aktivitetsområder - Dansk Beton Byg Viborg Dansk Beton Byg - En solid blanding af kvalitet

Aktivitetsområder

DANSK BETON BYG udfører mange forskellige typer bygge- og anlægsopgaver inden for flere fagområder. Vi udfører bl.a.

 • Nybyggeri
 • Tilbygning og renovering
 • Badeværelse
 • Klinker og fliser
 • Belægning
 • Terrændæk og gulve
 • Fundamenter
 • Jord, anlæg og kloak
 • Støttemure
 • Omfugning
 • Opmuring
 • Diverse pudsearbejde
 • Nedbrydning
 • Udskiftning af tag, loft mm.
 • Udlejning af arbejdskraft B2B

Da vi har samarbejdspartnere inden for flere fagområder, er vi i stand til at løse næsten alle typer opgaver.

Entrepriseformer

Vi udfører opgaver i total- hoved- og fagentreprise.

I en totalentreprise, har du kun behov for én kontaktperson og én kontrakt at forholde dig til gennem hele forløbet. Her kan du læne dig tilbage og overlade hele byggeriet til os og vi styrer projektet og dets udførelse fra idéfasen til aflevering. Du slipper for at agere både bygherre, arkitekt, byggetekniker, projektleder mv.

En hovedentreprise minder lidt om en totalentreprise. Forskellen er bl.a., at du selv skal sørge for udarbejdelse af projektmateriale som tegninger og beskrivelser. Desuden skal du indhente tilladelser og afholde byggemøder, tilsyn mv. Du har stadig fordelene ved kun at have indgået aftale med én entreprenør, dette sikrer præcis og økonomisk byggestyring. Her har vi stadig ansvaret for at hele projektet bliver afleveret til tiden og i den rigtige kvalitet.

Fagentrepriseformen kan anvendes ved mindre opgaver, hvis du vil have mere indflydelse på hvilke firmaer, der udfører arbejdet, eller hvis du har tid til koordinering og alt det tekniske. Her har du eller din rådgiver ansvaret for hele projektet; tegninger, beskrivelser, byggetilladelse, koordinering, tilsyn, byggestyring mv. Dette kan være tidskrævende. Skal du f.eks. have nyt badeværelse, kræver det mange faggrupper og du skal måske indgå aftaler med en murer, vvs’er, tømrer, elektriker, maler osv. Vær opmærksom på at du har selv ansvaret for evt. uoverensstemmelser i kontrakterne mellem de forskellige faggrupper.

Aftalegrundlag

Hos DANSK BETON BYG bruger vi flere typer aftalegrundlag afhængigt af dine ønsker og behov. Det kan være alt fra en mundtlig aftale eller et underskrevet tilbud til AB92 eller AB forbruger mm. Aftalerne beskriver bl.a. arbejdets omfang, kvalitet, tidsplan, sikkerhedsstillelse, pris og betaling. Ved større projekter aftaler vi typisk 1- og 5 årsgennemgang, som er et eftersyn hvor eventuelle fejl eller mangler konstateres og efterfølgende udbedres.